Skip to content

Een nieuw tijdperk voor EX

Om de employee experience (EX) te beheren, is een wetenschappelijke aanpak nodig die gebruik maakt van gedragswetenschappen en psychometrische technieken. Alhoewel veel organisaties de afgelopen jaren aanzienlijk geïnvesteerd hebben in EX-programma's, blijven problemen zoals kwalitatief slechte gegevens, beperkt vertrouwen, gebrek aan eigenaarschap onder werknemers en een teleurstellende ROI bestaan.  

Welliba heeft een compleet nieuwe aanpak ontwikkeld om EX te beheren. Hieronder staan de voornaamste redenen waarom onze aanpak een nieuw tijdperk voor EX kan inluiden. 

Scrol naar beneden naar Downloads.

Het beste uit de gedragswetenschappen toegepast op EX

Welliba's aanpak voor het beheren van EX is gebaseerd op de meest recente onderzoeken. Het maakt gebruik van nieuwe inzichten uit onderzoeken naar EX, positieve psychologie, engagement onder werknemers, welzijn, veerkracht en mensgericht leiderschap.

A new and holistic model of EX

Most current EX models are outdated or incomplete. Our model defines employee experience as ‘how people experience their work and life, which is the result of the interaction between their characteristics and their environment’. Our research has uncovered the intrinsic drivers of EX (self-insight) and mapped external contextual boosters and blockers (context insight) that influence EX.

The Welliba Index monitors EX and tracks its evolution over time.  

The Index is shaped by a combination of internal factors (12 dimensions linked to a person) and external factors (7 dimensions linked to context). Organisations can use their dashboard to get more detailed information on all the dimensions underlying the Index. This enables organisations to understand why their Index score is evolving, to predict how it will change in the future, and to develop people initiatives to manage these changes and improve EX in a given context. 

For more detail, you can download our whitepaper here.

Welliba model

Een nieuw en holistisch model van EX

De meeste huidige EX-modellen zijn verouderd of onvolledig. Ons model definieert employee experience als volgt: "de manier waarop mensen hun werk en leven ervaren. Dit is het resultaat van de interactie tussen hun persoonlijke eigenschappen en de omgeving." Ons onderzoek heeft de wezenlijke drijfveren achter EX (zelfinzicht) blootgelegd, en de externe contextuele boosters en belemmeringen (contextinzicht) in kaart gebracht die EX beïnvloeden.

De Welliba Index monitort EX en volgt de evolutie in de loop der tijd.  

De Index bestaat uit een combinatie van interne factoren (12 dimensies die gekoppeld zijn aan een persoon) en externe factoren (7 dimensies die gekoppeld zijn aan context). Organisaties kunnen hun dashboard gebruiken om meer gedetailleerde informatie te krijgen over alle dimensies die de basis vormen van de Index. Op die manier kunnen organisaties inzicht krijgen in waarom hun Index-score evolueert, hoe de score in de toekomst zal wijzigen en kunnen ze mensgerichte initiatieven ontwikkelen om deze wijzigingen te beheren. 

Voor meer informatie kun je hier onze whitepaper downloaden.

Welliba index model 2023

De nieuwste meettechnieken voor gegevens van de hoogste kwaliteit

Gegevens kunnen via een traditionele vragenlijst worden verzameld of via het CadaMint-proces (continue adaptieve micro-interacties). Dit is een nieuwe wetenschappelijke aanpak waarbij micro-interacties worden gebruikt om continu gegevens te verzamelen. In plaats van in één keer veel gegevens te verzamelen en die gegevens voor langere tijd te gebruiken (zoals bij traditionele vragenlijsten), worden bij de CadaMint-aanpak de datasets voortdurend bijgewerkt door meer of nieuwere gegevens te verzamelen om te meten wat er gebeurt.

EX fluctueert en wordt beïnvloed door allerlei omstandigheden. Door werknemers te vragen een paar minuten per dag te besteden aan het beantwoorden van een paar doelgerichte vragen, kunnen extra inzichten worden verkregen en kunnen organisaties beter begrijpen wat er aan de hand is. Met CadaMint is het ook mogelijk om werknemers direct inzicht te geven in wat hun ervaring dagelijks bepaalt, en het voorziet werknemers van advies over hoe ze die ervaring kunnen verbeteren. 

We gebruiken ook een moderne en zeer visuele UX-aanpak om mensen te motiveren relevante antwoorden te geven. Gepersonaliseerde inzichten en advies worden met behulp van dezelfde UX-technieken gegeven.

Voor meer informatie kun je hier onze whitepaper downloaden.

Next generation measurement

Ingebouwde gegevensbescherming

Ingebouwde gegevensbescherming betekent dat privacy wordt opgenomen in het technische en organisatorische ontwerp van een oplossing. Dit verbetert het vermogen van de oplossing om aan de strenge gegevensbeschermingsnormen te voldoen. Hierdoor kunnen mensen de oplossing vertrouwen en eerlijker zijn bij het beantwoorden van vragen over hun ervaring, wat zal leiden tot nauwkeurigere conclusies en feedback.

dutch website roi@330x-8

EX koppelen aan bedrijfsresultaten

We hebben uitvoerig onderzocht hoe sterk het verband is tussen ons EX-model en de relevante bedrijfsresultaten. Met behulp van regressie- en correlatie-analyses hebben we vastgesteld hoe ons model zich verhoudt tot de belangrijkste bedrijfsindicatoren die organisaties moeilijk te voorspellen vinden. We kwamen erachter dat wanneer de Welliba-score van werknemers hoog is, het 10 keer minder waarschijnlijk is dat ze ontslag zullen nemen, het 5 keer minder waarschijnlijk is dat ze zich ziek zullen melden en het 14 keer waarschijnlijker is dat ze een hoge eNPS score (employee net promoter score) hebben.

We hebben deze inzichten gebruikt om een dashboard te creëren waarmee organisaties hun eigen EX-initiatieven kunnen verbinden met hun bedrijfsresultaten. Dit maakt het makkelijker voor organisaties om te bepalen welke EX-initiatieven nodig zijn om hun impact te monitoren en hun ROI te evalueren.

Unlock a better employee experience

Hulpbronnen

White Paper

Het kan alleen maar goed gaan met organisaties als het goed gaat met hun werknemers. Organisaties investeren al veel tijd, geld en energie in het gezond en productief houden van hun werknemers. Maar ondanks deze moeite blijven ziekteverzuim en personeelsverloop toenemen, terwijl de productiviteit en het welzijn afnemen. De meeste huidige aanpakken hebben drie grote tekortkomingen: ze zijn conceptueel onvolledig, ze zijn niet gebruikersgericht en de kwaliteit van de gegevens is veelal zwak.

Deze whitepaper stelt dat hier drie oplossingen voor zijn:

Een model van employee experience dat conceptueel completer is, omdat het zich richt op het 'zelf', de context waarin het 'zelf' werkt en leeft, en de manier waarop zelf en context elkaar beïnvloeden.
Meer gebruikersgericht worden door de employee experience te meten als een subjectieve ervaring op individueel niveau en door interventies te richten op individuele behoeften.
Voortdurende metingen waarbij inzichten uit onderzoek naar overtuigingstechnologie en gegevensprivacy worden gebruikt om de kwaliteit van gegevens te verbeteren.

Gebruik het onderstaande formulier om te downloaden

Diversiteit, Gelijkheid & Inclusie Publicatie

In deze White paper bespreken we hoe het verbeteren van Employee Experience (EX) helpt om traditionele uitdagingen op het gebied van diversiteit, gelijkheid en inclusie (DE&I) te overkomen door de focus meer te leggen op de medewerkers. Nog belangrijker: waarom het implementeren van een nieuwe benadering veel minder ingewikkeld is dan het lijkt met Welliba's Employee Experience Management platform EX+.

Gebruik het onderstaande formulier om te downloaden

Latest Updates

View all
Copetri Convention Frankfurt 2024
Read time 4 mins

Copetri Frankfurt 2024

We are delighted to announce our participation in...

Read time 3 mins

Unleash Las Vegas 2024

We are excited to announce our participation at...

Read time 4 mins

HR Technology Amsterdam 2024

HR Technology Europe stands as the premier...

Read time 3 mins

Future of Work MENA

Welliba's mainstage presentation: "An Unloved &...

Read time 4 mins

HR Technologies UK 2024

We are pleased to share that Welliba will be...

Read time 3 mins

Elevating Employee Engagement & Development...

The integration of AI into HR and the changing...

Featured TED Talks

Geen video geselecteerd

Selecteer een type video in de zijbalk.

Laatste updates

View all
Copetri Convention Frankfurt 2024
Read time 4 mins

Copetri Frankfurt 2024

We are delighted to announce our participation in...

Read time 3 mins

Unleash Las Vegas 2024

We are excited to announce our participation at...

Read time 4 mins

HR Technology Amsterdam 2024

HR Technology Europe stands as the premier...

Read time 3 mins

Future of Work MENA

Welliba's mainstage presentation: "An Unloved &...

Read time 4 mins

HR Technologies UK 2024

We are pleased to share that Welliba will be...

Read time 3 mins

Elevating Employee Engagement & Development...

The integration of AI into HR and the changing...

Meer informatie

Contact